Sunday, October 27, 2013

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

Indholdsfortegnelse Etniske Minoriteter1 Indledning1 Afgrænsning1 Ole Hyltofts kronik2 Diskurs3 Den almene befolkning opretholdelse af diskurs4 Os og dem5 Kategorisering en del af socialiseringen og vores identitet5 Etnicitet og identitet6 Integration de skal være som os7 Integration7 Mediernes rolle i grænsen mellem dem og os8 Konklusion9 Etniske Minoriteter Indledning Jeg har i denne eksamensopgave omkring etniske minoriteter valgt at besvare spørgsmålet; Hvordan konstrueres og opretholdes grænsen mellem os og dem i diskursen om de etniske minoriteter, med udgangspunkt i Ole Hyltofts kronik: Folkesjælen og indvandrerne. Afgrænsning I enhver opgave, hvor der er begrænsninger for antal afleverede sider, finder jeg det centralt at lave en afgrænsning i forhold til, hvilke aspekter jeg vil fokusere på i denne opgave. Det er dog nem unmingled at skrive attribute at gøre, da hele denne diskurs omkring os og dem er meget kompleks, som ét stort rodnet. Derfor forekommer der også i opgaven flere afsnit, hvor der har været vanskeligt at adskille begreberne fra hinanden, da de sheer eller mindre er afhængig af hinanden. Jeg har taget udgangspunkt i citater fra Ole Hyltofts kronik. Det første afsnit i opgaven vil indeholde et kort sammendrag af Hyltofts kronik for at honour læseren et indblik i hvilke temaer, som jeg vil koncentrere min opgave omkring.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Et begreb, som er meget centralt i denne opgave, er diskurs, så derfor har jeg også valgt at beskrive, hvilken betydning diskurs har i vores samfund med henblik på etniske minoriteter. Da alle i samfundet mere elle r mindre er med til at skabe diskurser, vil ! jeg også komme kort ind på, denne betydning, samt hvilken rolle fremtrædende personer har i forhold til skabelse af diskurser. Vores identitet bliver hele tiden revurderet, når vi interagerer med andre personer, uanset hvilket forhold vi i forvejen har til disse. Dermed er identitet også et af... If you extremity to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment